Remember Me

Handreiking huisvestingsvormen voor vergunninghouders

De huisvesting van een groot aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning stelt gemeenten en hun ketenpartners voor een opgave die niet op tijd viel te voorzien. De woningmarkt is daardoor als het ware overvallen en het kost op veel plaatsen moeite om op tijd passende huisvesting beschikbaar te krijgen. De afgelopen tijd is daar met veel inzet en creativiteit aan gewerkt.

Het is voor bestuurders en beleidsmakers bij gemeenten, corporaties en andere huisvesters van belang om zicht te hebben op het totale palet aan mogelijkheden om die huisvesting te bieden. Platform Opnieuw thuis biedt u met deze handreiking het overzicht. Daarin zijn ook de instrumenten betrokken die al beschikbaar waren èn die er sinds het bestuursakkoord van november 2015 zijn bijgekomen.