Platform Opnieuw Thuis werkt verder samen met:

Ondanks alle ideeën en betrokkenheid komt de realisatie van meer huisvesting, permanent en tijdelijk, te langzaam van de grond. Platform31 helpt Opnieuw Thuis om kennishiaten te vullen, inspirerende praktijkvoorbeelden te bieden en relevante partijen te verbinden. Platform31 heeft met negen steden en externe deskundigen een stimuleringsprogramma georganiseerd om leegstaand vastgoed tijdelijk te bestemmen voor woonruimte voor vergunninghouders en andere spoedzoekers.

Het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) ondersteunt gemeenten bij de huidige opgaven met betrekking tot de (nood- en crisis-)opvang, huisvesting, zorg, onderwijs, gezondheid en participatie van vergunninghouders. Lees ook de factsheet van OTAV.

Vluchtelingenwerk Nederland is met duizenden deskundige vrijwilligers aan de slag om vluchtelingen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving.

Particuliere aanbieders van woonunits en modulaire woongebouwen maken op de Unitbank van het Expertisecentrum Flexwonen hun producten zichtbaar. Het gaat zowel om nieuwe als gebruikte woonvoorzieningen voor studenten, arbeidsmigranten, vergunninghouders en andere doelgroepen. De units worden zonder grond aangeboden en de gebruiker zal zelf een geschikte locatie moeten vinden.

Op 18 januari 2016 lanceerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de prijsvraag 'A Home away from Home'. Een open oproep voor nieuwe, flexibele huisvestingsoplossingen die een passend tijdelijk thuis kunnen bieden aan asielzoekers. Op de website vindt u een selectie uit de 366 inzendingen die, naast huisvesting, ook andere maatschappelijke waarden toevoegen. Partijen die bezig zijn met het vraagstuk van flexibele huisvesting voor een brede doelgroep kunnen via deze website zoeken naar passende oplossingen.

Bouwstenen voor Sociaal is een platform voor en door gemeenten, schoolbesturen en maatschappelijke dienstverleners. Het richt zich op maatschappelijke voorzieningen en de inzet van van maatschappelijk vastgoed voor de huisvesting van verguninghouders. Naast de netwerken en verbindingsfunctie heeft Bouwstenen ook een kennisbank met hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden van projecten, beleidsnotities en informatieve artikelen.

Voor bepaalde doelgroepen bestaat een gebrek aan geschikte woonruimte, terwijl steeds meer ander vastgoed leegstaat. Het Expertteam (kantoor-)transformatie kan u helpen om woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed bevorderen. Enerzijds wordt zo de leegstand teruggedrongen, anderzijds worden woningen gerealiseerd die passen bij de huidige én vooral ook de toekomstige vraag.

Bij de IND ketenservicelijn kunt u terecht met vragen over documenten en naturalisatie of met vragen aan het Koppelingsbureau. De ketenservicelijn heeft een brede 'back-office' met deskundigheid op het gebied het COA, de IND, huisvesting en burgerzaken. Contactgegevens: 088 0430 500 of ketenservice@ind.minvenj.nl.

Voor het koppelen van vergunninghouders aan gemeenten, kunnen gemeenten ook rechtstreeks contact opnemen met de Regievoerders COA. Bij het COA is tevens een speciale helpdesk opgericht voor uitvoeringsvragen bij huisvesting van vergunninghouders. Contactgegevens: 0800 023 8023 of helpdeskuitvoering@coa.nl.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beantwoord vragen over de wet- en regelgeving rond identiteitsgegevens. Contactgegevens: 088 900 1000 of info@rvig.nl.

ICTU verzorgt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het project 'versnelde eerste inschrijving vergunninghouders' (VEIV). Het project levert tijdelijk extra capaciteit om de gemeente te ondersteunen met de eerste inschrijvingen. Contactgegevens: veiv@ictu.nl.