Nieuwe cijfers: achterstanden uit voorgaande periodes kunnen nu worden weggewerkt

In de maand april verhuisden 2.749 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) vanuit de asielopvang naar eigen woonruimte. In totaal zijn er sinds 1 januari ruim 13.000 vergunninghouders gehuisvest in Nederlandse gemeenten. Dit is gelijk aan de wettelijke taakstelling voor de eerste helft van 2017. Dat betekent dat vanaf nu de eerdere achterstanden echt ingehaald kunnen worden.

Vanaf 2013 is het slechts sporadisch gelukt om evenveel vergunninghouders naar (tijdelijke) woonruimte te begeleiden als de wettelijke taakstelling voorschreef. Hierdoor is de achterstand eind 2016 opgelopen tot ruim 6.000. Als het gemeenten lukt om in mei en juni het huisvestingsgemiddelde van zo’n 3.000 vergunninghouders vast te houden, behoren achterstanden straks tot het verleden.

Nog steeds veel nareizigers
Ongeveer 60 procent van de te huisvesten vergunninghouders bestaat op dit moment uit nareizigers. Dat wil zeggen dat één of meerdere personen uit het gezin al in Nederland zijn en gezinshereniging is aangevraagd. De nareizende familieleden zijn bij aankomst in Nederland al in het bezit van een tijdelijke verblijfsvergunning. Het is goed om de vergunninghouders die nog wachten op familieleden alvast eigen woonruimte toe te wijzen, zodat zij met hun integratie en participatie in de gemeente kunnen starten. 

Kansrijke koppeling en opvang nabij gemeente
Bij de koppeling van nieuwe vergunninghouders aan een gemeente houdt het COA zoveel mogelijk rekening met opleiding en werkervaring van de vergunninghouder. Kort na het moment waarop de asielzoeker te horen krijgt dat hij/zij een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt, voert het COA een huisvestingsgesprek met hem/haar. Op basis daarvan bekijkt het COA in welke arbeidsmarktregio(s) de kansen op participatie het grootst zijn. Daarna volgt plaatsing in een AZC in die regio als dit mogelijk is. Dat maakt het voor gemeenten makkelijker om samen met het COA al in het AZC te beginnen met activiteiten die bijdragen aan de integratie en participatie. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk of een (re-)integratietraject.

Kijk op Land in Beeld voor de interactieve landkaart met gegevens per gemeente. Op de pagina meer cijfers staan documenten met gedetailleerde informatie en gegevens per provincie.

02-05-2017