Werkconferenties: Samen doen, van vluchteling tot inwoner

In juni worden zes regionale werkconferenties georganiseerd over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders. Tijdens deze conferenties bieden wij een podium aan voor dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken die leven binnen de regio’s.

De opzet van de conferenties is overal hetzelfde, de invulling wordt regionaal bepaald. In elk programma is in ieder geval aandacht voor verdieping van een aantal actuele thema’s zoals integratie, nareizigers, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en AMV’ers en ontdekt u hoe u hier concreet uitvoering aan kan geven.

Kortom, een dag vol inspiratie en praktische handvatten.

Graag tot ziens op de Werkconferenties
Samen doen, van vluchteling tot inwoner!
 

 

Data en locaties
Elke conferentie duurt van 10.00 - 16.00 uur en wordt per regio op eigen manier vormgegeven. Een korte plenaire opening met daarna praktische werksessies. Meer informatie over de dagindeling volgt bij de definitieve uitnodiging.

  • Donderdag 8 juni, Gouda
  • Maandag 19 juni, Bussum
  • Dinsdag 20 juni, Eindhoven
  • Dinsdag 27 juni, Heerenveen
  • Donderdag 29 juni, Middelburg
  • Donderdag 29 juni, Zwolle

Voor wie?
Beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, gemeentesecretarissen, managers, directeuren en ondersteunende professionals van gemeenten en zijn ook bestemd voor medewerkers van corporaties, COA, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, departementen, provincies en particuliere huisvesters.

Door wie?
De werkconferenties worden georganiseerd door het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) en het Platform Opnieuw Thuis. Het Platform Opnieuw Thuis en OTAV houden in juli 2017 op te bestaan, maar OTAV Gezondheid loopt door tot mei 2018.

Voorinschrijven
U kunt zich nu al vast voorinschrijven voor één van de werkconferenties. Let wel, uw voorinschrijving is niet definitief. Het programma is begin mei gereed. U ontvangt dan een uitnodiging om definitief in te schrijven.

Kosten
Deelname aan de werkconferenties is gratis.

Contactgegevens
VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070 - 373 84 58
vngcongressen@vng.nl
www.vngcongressen.nl

12-04-2017