Nieuwe cijfers: ruim over de helft van de taakstelling

In de maand maart hebben gemeenten 3.547 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte geholpen. Daarmee ligt de huisvesting goed op schema. Afgelopen kwartaal hebben gemeenten in totaal 10.542 vergunninghouders gehuisvest. Dat is meer dan de helft van de taakstelling van ruim 19.000 voor de eerste helft van 2017.

Gemeenten zijn voortvarend aan de slag met de taakstelling, waardoor de eerder opgelopen achterstanden  naar verwachting rond de zomer landelijk zijn ingelopen. “De cijfers zien er steeds beter uit. Lokaal zijn er nog wel verschillen tussen gemeenten. Sommige gemeenten lopen sterk voor, anderen blijven achter”, zegt Marco Florijn, ambassadeur van Platform Opnieuw Thuis. “Gemeenten en corporaties zien sneller samenwerkingsmogelijkheden en kansen en werken steeds vaker goed samen in een regio. De komende maanden is er vooral vraag naar eengezinswoningen. Alleenstaanden en vergunninghouders die wachten op hun gezin hebben nog wel woonruimte nodig, maar de vraag is minder urgent dan vorig jaar. Er blijft wel behoefte aan doorstroomwoningen waarin vergunninghouders samen met bijvoorbeeld studenten kunnen wonen. Flexibele woonconcepten maken snelle aanpassing aan een veranderende instroom mogelijk.”

Taakstelling 2e helft 2017
Gemeenten moeten in de tweede helft van 2017 10.000 vergunninghouders huisvesten. Dat is aanzienlijk lager dan in de voorgaande periodes. Door de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling van de instroom worden er minder asielvergunningen verleend. De verwachte taakstelling voor de eerste helft van 2018 is 6.000.

Kijk op Land in Beeld voor de interactieve landkaart met gegevens per gemeente. Op de pagina meer cijfers staan documenten met gedetailleerde informatie en gegevens per provincie.

06-04-2017