Land in Beeld

Gemeenten hebben in het eerste half jaar van 2017 een taakstelling om 13.000 vergunninghouders te huisvesten. Daar komt een achterstand bij van 6.082 die gemeenten voorgaande periodes hebben opgelopen. In totaal moeten gemeenten dus voor ruim 19.000 vergunninghouders woonruimte zoeken.

Om aan die opgave te voldoen, is het noodzaak om in periode 2017-I gemiddeld elke maand zo'n 3.180 vergunninghouders woonruimte te bieden. Als gemeenten de ene maand minder dan gemiddeld huisvesten, dan moeten ze de volgende maand meer realiseren om uiteindelijk aan de taakstelling te voldoen. De taakstelling is verdeeld over gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De provincies toetsen aan het einde van de taakstellingsperiode of gemeenten aan hun halfjaarlijkse taakstelling hebben voldaan.

Op deze interactieve landkaart ziet u hoe ver een gemeente is gekomen met de taakstelling van het huisvesten van vergunninghouders. Zodra u over de landkaart beweegt, krijgt u bij elke gemeente te zien welk percentage van de gecorrigeerde taakstelling gerealiseerd is. Het is de bedoeling dat de gemeente aan het einde van de taakstellingsperiode op 100% staat; dan is de taakstelling gehaald. Om te kunnen duiden of gemeenten op schema liggen, zouden gemeenten na 1 maand gemiddeld 1/6 deel van de taakstelling moeten hebben gerealiseerd (16,7%), na 2 maanden 1/3 deel (33,3%), na 3 maanden 1/2 deel (50%), enzovoorts.

Legenda:
- Donkerblauw: goed op schema; het maandgemiddelde van de taakstelling wordt gehaald.
- Grijsblauw: enigszins achter op schema; ten opzicht van het maandgemiddelde is er een beperkte achterstand.
- Lichtblauw: achter op schema; ver onder het maandgemiddelde van de taakstelling.

De cijfers zijn bijgewerkt tot 1 april 2017. Gemeenten die 50% of meer hebben gerealiseerd liggen op schema.

N.B. Opnieuw Thuis maakt gebruik van cijfers die afkomstig zijn van het COA. Deze cijfers worden maandelijks opgesteld en bevatten de stand op de eerste dag van de maand. Het gaat om de officieel bij het COA afgemelde vergunninghouders.Hierdoor kan er soms een verschil zijn met cijfers die individuele gemeenten hanteren.