Remember Me

Nieuwsarchief

 • In de afgelopen twee en half jaar zijn er, mede door de inspanningen van experts van het Platform Opnieuw Thuis en de accountmanagers van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders...

  07-07-2017

 • In de maand juni zijn 2.574 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) in Nederlandse gemeenten gehuisvest. Hiermee is er een eind gekomen aan de halfjaarlijkse...

  06-07-2017

 • Op 3 juli jl. vond het slotevent van Opnieuw Thuis plaats bij Fenix Food Factory in Rotterdam. Deze druk bezochte bijeenkomst stond in het teken van het einde van Opnieuw Thuis en het...

  04-07-2017

 • Op 16 juli a.s. beëindigt het Platform Opnieuw Thuis na ruim 2,5 jaar zijn werkzaamheden. Er is veel werk verzet waarbij huisvestingsprocessen structureel zijn verbeterd en gemeenten steeds...

  03-07-2017

 • Op 16 juli a.s. beëindigt het Platform Opnieuw Thuis na ruim 2,5 jaar zijn werkzaamheden; een datum die bepaald is bij het instellingsbesluit. Er is veel werk verzet waarbij...

  23-06-2017

 • Het regionaal samenwerken bij de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders vindt steeds meer ingang. Het kan een nuttig instrument zijn om goed om te gaan met verschillende lokale...

  21-06-2017

 • Op donderdag 8 juni jl. was het Oude Stadhuys in Gouda toneel van de eerste gezamenlijke werkconferentie van OTAV (gezondheid) en het Platform Opnieuw Thuis. Een terugblik daarvan in beeld en...

  15-06-2017

 • In de maand mei ruilden 3.079 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) hun onderkomen bij het COA voor woonruimte in een gemeente. Als het gemeenten lukt om in juni ruim...

  02-06-2017

 • De opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van vergunninghouders moeten anders worden georganiseerd. Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het rapport...

  24-05-2017

 • In maart 2017 publiceerden het Platform Opnieuw Thuis en het OTAV een overzicht van veelgestelde vragen  over nareizende gezinsleden van vergunninghouders. Inmiddels heeft een...

  12-05-2017

 • De definitieve inschrijving voor de zes regionale werkconferenties Samen doen: van vluchteling tot inwoner is nu geopend. Een dag vol inspiratie en praktische handvatten, dus schrijf snel in!

  08-05-2017

 • In de maand april verhuisden 2.749 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) vanuit de asielopvang naar eigen woonruimte. In totaal zijn er sinds 1 januari ruim 13.000...

  02-05-2017

 • In de maand maart hebben gemeenten 3.547 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte geholpen. Daarmee ligt de huisvesting goed op schema. Afgelopen kwartaal...

  06-04-2017

 • Gemeenten moeten in de tweede helft van 2017 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en...

  05-04-2017

 • Voor elke alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV’er) is maatwerk nodig en kennis over gezondheid, onderwijs, gezinshereniging en de mate van zelfstandigheid. Alleen dan lukt het om...

  27-03-2017

 • Wat is nodig om kwetsbare alleenstaande statushouders van 16 tot 27 jaar te helpen naar zelfredzaamheid en participatie?   Veel managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en andere...

  21-03-2017

 • Tussen 2014 en 2016 hebben circa 12.500 Eritreeërs een eerste asielverzoek ingediend. Verreweg de meeste van hen krijgen een verblijfsvergunning en door gezinshereniging zal de komende jaren...

  20-03-2017

 • Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 9 maart 2017 in de Raadszaal van Nunspeet presenteerde de Stichting Kansrijk Wonen een handleiding , geschreven door twee vakdocenten van de Hogeschool Viaa...

  17-03-2017

 • De prototypes van de winnende projecten en maquettes van de eervolle vermeldingen van de prijsvraag  A Home away from Home stonden volop in de belangstelling. Inmiddels hebben de...

  09-03-2017

 • Nu de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) goed op gang is gekomen en de asielinstroom afneemt, is de verwachting dat gemeenten de achterstand op de...

  03-03-2017

 • De ‘ Rekentool inkomen en woonlasten ’ is weer up to date met gegevens van 2017. De rekentool kan gebruikt worden om te beoordelen of de woonlasten van een beoogde...

  20-02-2017

 • Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen aan onze samenleving. Echt integreren gaat immers pas als je mee kunt doen. Via school of werk, in hun buurt...

  17-02-2017

 • Zeker op het gebied van 'hoogwaardige inhuur', worstelen overheden met het toepassen van social return. Toch kan het resultaat zeer verrassend zijn, als je maar bereid bent regels los te laten en...

  09-02-2017

 • Gemeenten en woningcorporaties zijn de eerste maand van het jaar voortvarend van start gegaan. Zij huisvestten in januari 3.981 vluchtelingen met een verblijfsvergunning...

  03-02-2017

 • In 2015 moesten gemeenten 28.000 vergunninghouders huisvesten. Roxanne Mulder heeft in haar afstudeeronderzoek voor RIGO Research en Advies onderzocht waarom het sommige gemeenten wel en andere...

  02-02-2017

 • Het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen voor vergunninghouders die de opvang verlaten, gebeurt sinds 1 februari door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Uit een pilot bleek dat het...

  01-02-2017

 • Het Europees subsidieprogramma the Urban Innovative Actions (UIA) is geopend. Gemeenten kunnen voorstellen indienen voor drie projecten. Een van die projecten is de integratie van migranten en...

  24-01-2017

 • De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie. In de opvang wordt al gestart met onder andere...

  18-01-2017

 • Wees creatief, werk samen en besteedt aandacht aan integratie. Dat waren de belangrijkste lessen die woningcorporaties, gemeenten en provincies uitwisselden tijdens een bijeenkomst over de...

  13-01-2017

 • COA en gemeenten willen de kans voor vluchtelingen op integratie in ons land zo groot mogelijk maken. Er wordt tegenwoordig vaak zo vroeg mogelijk gekeken wat iemands talenten en ambities zijn,...

  09-01-2017

 • In de maand december zijn 4.756 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) in Nederlandse gemeenten gehuisvest. Deze cijfers overtreffen het eerdere record van...

  04-01-2017

 • Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Er zijn het afgelopen jaar weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd...

  16-12-2016

 • De zes Flevolandse gemeenten en de provincie hielden op 1 december samen met het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) en het Platform Opnieuw Thuis een bijeenkomst om...

  15-12-2016

 • De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel van minister Blok (Wonen) om bij de toewijzing van huurwoningen de automatische voorrang van statushouders te...

  13-12-2016

 • Wat kunnen we leren van vluchtelingen als het gaat om huisvesting en integratie? Om die vraag te kunnen beantwoorden gingen op 29 november in Utrecht ruim 100 professionals in gesprek met...

  12-12-2016

 • In de maand november 2016 verhuisden meer dan 4.700 vluchtelingen met een verblijfsvergunning vanuit de asielopvang naar eigen (tijdelijke) woonruimte. Dat is 50% meer dan het gemiddelde aantal...

  02-12-2016

 • Gemeenten kunnen ook in 2017 gebruik blijven maken van het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), een samenwerking van VNG en Rijk. Het OTAV beschikt over een helpdesk en...

  01-12-2016

 • Samen met de VNG heeft het Platform Opnieuw Thuis de handreiking over woningdelen geactualiseerd. Vragen over de al dan niet toepasselijke kostendelersnorm, de soorten huurcontracten en de...

  13-11-2016

 • Via deze link kunt u het verslag met een beeldimpressie van de versnellingsbijeenkomst 'Van prototype naar praktijk: over de huisvesting van statushouders'. De bijeenkomst was...

  04-11-2016

 • De gemeente Leiden plaatst als eerste gemeente een prijswinnende woning voor statushouders. De huisjes ogen als hippe Scandinavische blokhutten. Journalisten van het NRC brachten er een nacht...

  24-10-2016

 • In de maand september 2016 hebben gemeenten in totaal 3066 vergunninghouders gehuisvest. In de eerste helft van de lopende taakstellingsperiode 2016-2 hebben de gemeenten in Nederland nu zo'n...

  04-10-2016

 • De gemeenten in Nederland moeten in de eerste helft van 2017 voor 13.000 statushouders huisvesting regelen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) inmiddels bekend...

  30-09-2016

 • Het gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA), dat bedoeld is voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders in gemeenten, blijkt in de praktijk nog beperkt gebruikt te worden. De oorzaak...

  28-09-2016

 • In het in april van dit jaar afgesloten uitwerkingsakkoord heeft het Rijk met gemeenten afspraken gemaakt over de extra kosten die de verhoogde asielinstroom uit 2015 voor gemeenten tot gevolg...

  23-09-2016

 • In samenwerking met Platform31 organiseerde Opnieuw Thuis een kennisatelier over de huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders in krimpgebieden. In krimpregio’s zijn woningen sneller...

  16-09-2016

 • Door de lagere asielinstroom is de verwachting dat voor 2016 en 2017 voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. Mocht de komende tijd de asielinstroom toch weer toenemen, dan kan die worden...

  09-09-2016

 • Divosa en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voeren sinds 1 juli 2016 een vroege arbeidsmarktscreening uit, waarbij informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde...

  02-09-2016

 • Gemeenten hebben in de maand juli 2016 zo'n 3.363 vergunninghouders gehuisvest. De realisatie ligt in juli iets hoger dan in de voorgaande maanden, met uitzondering van de maand juni 2016....

  03-08-2016

 • In het najaar van 2015 maakte woningcorporatie Woonbron een scenarioplanning voor de huisvesting van vergunninghouders. Daaruit bleek dat de sociale huurwoningmarkt in Delft, Dordrecht Nissewaard...

  20-07-2016

 • Het gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA), dat bedoeld is voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders in gemeenten, blijkt in de praktijk nog maar beperkt te worden gebruikt. Gemeenten...

  15-07-2016

 • De pilot om alle statushouders die het AZC verlaten van een eerste goede aanvraag te voorzien voor zorg- en waar nodig huurtoeslag te voorzien, wordt verlengd tot 1 januari 2017. Deze pilot wordt...

  14-07-2016

 • In het eerste half jaar van 2016 zijn in totaal 18.089 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) gehuisvest. Dit betekent dat deze taakstellingsperiode eindigt met een...

  01-07-2016

 • Op 29 juni zijn de zes prijswinnaars van de prijsvraag: ‘ A Home away from Home’ bekend gemaakt. Dit gebeurde door juryvoorzitter Floris Alkemade en Carolien Schippers (COA). De...

  29-06-2016

 • Het COA organiseert op dinsdag 5 juli een netwerkbijeen­komst COAcafé met het thema ‘Vluchtelingen in de gemeente, samen aan de slag voor lokaal draagvlak’.  

  21-06-2016

 • Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de...

  20-06-2016

 • Het OTB van de TU Delft en Platform31 nodigen u voor de zevende maal uit voor het jaarlijkse Wooncongres. Het thema van deze editie is: De nieuwe woningnood? Dinsdag 11 oktober 2016 |...

  09-06-2016

 • In de maand mei verhuisden 2.747 vluchtelingen met een verblijfsvergunning vanuit de asielopvang naar eigen (tijdelijke) woonruimte. Daarmee komt het totaal sinds begin dit jaar uit op 13.826.

  02-06-2016

 • Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) scherpt het beleid bij intrekking of weigering van een asielvergunning verder aan. Voortaan kan een asielvergunning niet alleen bij een...

  25-05-2016

 • "Het huisvesten van vergunninghouders in de regio Food Valley zien we als een gemeenschappelijke taak." Dat zegt wethouder Marije Eleveld uit Ede. Haar collega Marieke Overduin in Veenendaal is...

  23-05-2016

 • Gemeentelijke plannen om opvang voor asielzoekers te organiseren en statushouders te huisvesten moeten sneller worden uitgevoerd en in meer gemeenten van de grond komen. Dit stelt...

  13-05-2016

 • De SER lanceert een online startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. De website maakt alle beschikbare informatie over...

  12-05-2016

 • Ook in de maand april hebben onvoldoende vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) eigen woonruimte gekregen. In april verhuisden 2.886 vergunninghouders uit de asielopvang.

  02-05-2016

 • Door een verbeterde administratieve procedure verblijven gezinsleden van vergunninghouders die naar Nederland komen (nareizigers) aanzienlijk korter in een asiellocatie. Ze stromen nu sneller...

  29-04-2016

 • Het nieuwe nummer van VreemdelingenVisie is uit. Het online magazine van IND, COA en DT&V. Met in dit nummer de volgende onderwerpen:

  28-04-2016

 • De tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders levert inmiddels een groeiend aantal aanvragen op. Van het totale budget is nog een groot deel beschikbaar. Bent u een verhuurder...

  20-04-2016

 • De bepaling dat statushouders automatisch voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning wordt geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld...

  15-04-2016

 • De eerste ronde van de open oproep 'a Home away from Home' -een initiatief van COA in samenwerking met de Rijksbouwmeester- is afgesloten. Uit 366 inzendingen selecteerde de jury 12 visies op...

  12-04-2016

 • Op dit moment wachten ruim 16.000 vergunninghouders in een asielzoekerscentrum of aanmeldcentrum op woonruimte. Deze plaatsen zijn niet beschikbaar voor nieuwe asielzoekers. Daarom is het COA...

  06-04-2016

 • Voor de derde maand op rij valt het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) dat is gehuisvest door gemeenten tegen. In maart verhuisden ongeveer 2.650...

  04-04-2016

 • Het Platform Opnieuw Thuis heeft een nieuwe website! De afgelopen weken is hard gewerkt om de website overzichtelijker te maken en een fris uiterlijk te geven.

  01-04-2016

 • Meerderheid positief over verwelkomen vluchtelingen als collega. Werkenden in Nederland staan positief tegenover een vluchteling als collega. Drie op de vijf werkenden verwelkomt hen op...

  30-03-2016

 • Niemand wil financiële zorgen. Vluchtelingen met verblijfspapieren ook niet. Zij zullen in Nederland ook financieel de weg moeten zien te vinden. In de zoektocht naar geschikte woonruimte...

  24-03-2016

 • Graag de begeleiding aan vluchtelingen vanuit één punt coördineren. En wonen, werken en leren liefst gelijktijdig oppakken. Het is een greep uit de signalen tijdens een...

  07-03-2016

 • In februari zijn 2692 vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Gecorrigeerd door de kortere schrikkelmaand van februari hebben gemeenten evenveel gerealiseerd als in januari....

  02-03-2016

 • 'Versnelde huisvesting van vergunninghouders staat niet los van goede opvang, integratie, opleiding en werk. Dat blijkt maar weer eens uit de eerste werkconferentiedag van OTAV, VNG en Opnieuw...

  25-02-2016

 • Behandel vluchtelingen als volwassen mensen die hun eigen keuzes maken. En schuw eigentijdse en creatieve aanpakken niet. Dat is de boodschap van Colinda Hazeleger, regievoerder van het COA in de...

  08-02-2016

 • Na de piek van 3900 in de maand december is het aantal vergunninghouders dat in januari is gehuisvest een stuk lager uitgekomen: 2.838 plaatsingen. Gemeenten hebben in het eerste halfjaar van...

  02-02-2016

 • In Katwijk zijn vijf jonge vluchtelingen bezig met een veelbelovende toekomst. Ze wonen in vrijgekomen plekken in woonzorgcentrum Salem. Tevens krijgen ze een opleiding om ouderen te verzorgen of...

  01-02-2016

 • Inspiratie en steun voor professionals. Dat is de inzet van drie regionale werkconferenties eind februari/begin maart. De uitvoering van het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom staat er in de...

  15-01-2016

 • De dienstverlening van de Ketenservicelijn van de IND gaat uitbreiden met een brede backoffice. Gemeenten kunnen er terecht voor informatie over de administratieve afwikkeling van individuele...

  08-01-2016

 • De eindejaarscijfers over 2015 zijn bekend. Ruim 3.900 vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben in december woonruimte gekregen. Nooit eerder is het aantal zo hoog geweest. 'Een goede...

  07-01-2016

 • Versnelling aanbrengen in de huisvesting van toegelaten vluchtelingen. Brabanders en Limburgers buigen zich over de meest kansrijke aanpakken. Hoe denken de deelnemers daarover in deze...

  05-01-2016

 • Voor de huisvesting van elke volwassen vergunninghouder heeft het Rijk € 6.250,- aan subsidie beschikbaar. In totaal € 87,5 miljoen. Het streven is om daarmee zo snel mogelijk...

  18-12-2015

 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor...

  17-12-2015

 • Het COA verkoopt geen 'nee'. Die toezegging heeft de organisatie gedaan. Als een gemeente huizen beschikbaar heeft, dan krijgt ze ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning om daarin te gaan...

  11-12-2015

 • Extra woonruimten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het is een van de afspraken in een bestuursakkoord tussen het Rijk en VNG met betrokkenheid van het IPO. Er zijn afspraken...

  27-11-2015

 • In Flevoland hoort iedereen erbij. Voor alle woningzoekenden is gelijke aandacht. Oók voor vluchtelingen met verblijfspapieren. Over ruimtegebrek klaagt in deze provincie niemand. En...

  26-11-2015

 • Handig samenbrengen van werkprocessen helpt bij het sneller huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Net als goede afspraken met partners. Gemeenten zijn doorgaans het knooppunt....

  24-11-2015

 • Gemeenten kunnen aanvragen van vergunninghouders voor huur- en zorgtoeslag die in een zelfstandige woning gaan wonen toesturen naar het COA. Een scan van het huurcontract mailen naar het COA zet...

  23-11-2015

 • Gemeenten en corporaties zijn bezig aan een intensieve zoektocht naar tijdelijke oplossingen. Naar een balans tussen kansen en kosten. Praktisch en betaalbaar. Liever vandaag gereed, dan morgen....

  18-11-2015

 • Bestuurlijke inzet, draagvlak onder de bevolking, integratie, werk en onderwijs. Het zijn voorwaarden zoals in een huwelijk. In gemeenschap van goederen dan wel te verstaan. Ook deze zaken...

  26-10-2015

 • Haalbaarheid checken? Bouwkundige, juridische of financiële kwesties verhelderen? Een lastig proces vlot trekken? Extra kennis invliegen om versneld vergunninghouders te kunnen huisvesten....

  30-09-2015

 • Geen schulden bij vergunninghouders. Snel huur- en zorgtoeslag legt daarvoor de basis. Het COA en de Belastingdienst slaan daartoe de handen ineen. Zij roepen gemeenten en woningcorporaties op om...

  25-09-2015

 • Laat in de avond van Prinsjesdag 2015 branden de TL-lampen in het kantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nog. In een brief roept ze haar leden op allemaal bij te dragen aan de opvang...

  17-09-2015

 • Er liggen kansen om acht of meer gezinsleden in een keer te huisvesten. Opnieuw Thuis geeft enkele tips in een compacte handreiking. Om het gezin onder één dak te brengen én...

  16-09-2015

 • In de aanbieding. Dat is de verbindende aanpak van een aantal particuliere aanbieders van tijdelijke woningen. Een website bundelt de presentaties van hun diensten en producten. Zij zijn...

  10-09-2015

 • Mijn oog valt op een nieuwsartikel. 'De opvang op Lesbos stelt, net als in Calais, stekkerblokken ter beschikking om smart­phones op te laden.' Dat schrijven Ine Poppe en Sam Nemeth een paar...

  08-09-2015

 • Nijmegen steekt het hoofd boven het maaiveld uit. Dat vindt tenminste de ambassadeur van Opnieuw Thuis, Marco Florijn. 'Wij snappen dat gemeenten met een grote achterstand ook grote stappen...

  31-08-2015

 • 'Nederland is kieskeurig met het toelaten van vluchtelingen. Het moeten slachtoffers zijn van geweld, onderdrukking of discriminatie. Ze zijn gevlucht vanwege onveiligheid, niet omdat ze er...

  16-07-2015

 • Er is flink gepresteerd. Meer dan 11.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning kregen in de eerste helft van 2015 een woning toegewezen. Afgezet tegen de eerste helft van 2014 zijn dat er...

  02-07-2015

 • Tijdelijk woonruimte regelen in bestaand vastgoed. Oók voor vluchtelingen met een verblijfstatus. Met die gedachte in het achterhoofd start kennisorganisatie Platform31 een...

  11-06-2015

 • 'Wat hebben andere gemeenten aan ons?' Met die kernvraag treedt Marieke Overduin, wethouder Wonen, Zorg & Welzijn uit de gemeente Veenendaal haar buurgemeenten tegemoet. 'We reiken elkaar een...

  27-05-2015

 • Resultaten tellen. Elke gemeente staat voor de opgave een aantal vluchtelingen te huisvesten. De één beoordeelt de opgave als stevig, de ander vindt ze hanteerbaar. Uiteindelijk...

  12-05-2015

 • Cash geld in handen. Het is een voorschot op het inrichtingskrediet. 'Het begint met vertrouwen, motiveren én mensen zo snel mogelijk in de gelegenheid stellen zelf verantwoordelijkheid te...

  11-05-2015

 • Landelijk ambassadeur Marie-Louise van Kleef neemt afscheid van Opnieuw Thuis. Haar taak zit erop. Het project staat in de steigers, er is breed aandacht voor huisvesting van vluchtelingen met...

  10-05-2015

 • Gelukkig is het recept niet geheim. De zes samenwerkende corporaties in de regio Alkmaar baseren hun aanpak op eenvoudige principes. Over de grenzen van de eigen organisatie heen vanuit...

  09-05-2015

 • 'Een alleenstaande jongeman uit Damascus zou ik in eerste instantie niet in de Noordoostpolder plaatsen. Een boerengezin juist weer wel.' Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie...

  24-04-2015

 • 'De gemeente, het meest democratische orgaan op lokaal niveau, hoort de belangrijkste rol te hebben bij het ontvangen van vluchtelingen.' Harrie Bosch is er duidelijk over.

  09-04-2015

 • Het aantal te huisvesten vluchtelingen ligt in de tweede helft van 2015 op 14.900. Dat heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie deze week gepubliceerd in de Staatscourant. Met een...

  08-04-2015

 • Vanuit het vluchtelingenkamp naar een veilige woonplaats. Nederland garandeert dat jaarlijks zo'n vijfhonderd keer. Gemeenten kunnen ervoor kiezen hun bijdrage te leveren. Het huisvesten van deze...

  07-04-2015

 • Het is goed om te weten waar vluchtelingen vandaan komen, hoe lang ze in Nederland zijn en hoe snel ze een woning kunnen verwachten. Het proces van huisvesten is gebaat bij beleids- en...

  06-04-2015

 • Kennis en kansen. Die deelt Opnieuw Thuis graag. Als inspiratie en achtergrondinformatie. De markt van de particuliere huurwoningen lijkt nog onontgonnen gebied. Woningdelen vraagt bijzondere...

  05-04-2015

 • Het verlenen van een verblijfsvergunning en de registratie als inwoner van Nederland vindt straks plaats in één doorlopend proces. Door bundeling van deskundigheid plaveit deze...

  25-03-2015

 • Studie en werk zijn vaak een bron van zelfstandig en actief leven. UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten weet dat als geen ander. De organisatie begeleidt vluchtelingen daarbij.

  10-03-2015

 • Betrokkenen zijn op de hoogte. Het Platform Opnieuw Thuis, het samenwerkingsverband voor de huisvesting van vergunninghouders, heeft een zichtbare start gemaakt.

  08-03-2015

 • 'Aan spanningen en tweederangs burgers hebben we niks. Maar aan ogen sluiten voor moeilijkheden evenmin. Gelukkig hebben we onze tradities en reputatie.' Marie-Louise van Kleef is bovenal...

  29-01-2015

 • Niemand is gebaat bij opgekropte emoties of isolement. Burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde kan er niet duidelijk genoeg over zijn. Haar gemeente investeert dan ook in communicatie.

  28-01-2015