Remember Me

Samen voor een snelle registratie

Een uniek samenwerkingsverband tussen de vreemdelingenketen en de gemeente, noemt Helga Stieber de BRP-straten. BRP staat voor Basisregistratie Persoonsgegevens. De straten werden 2 jaar geleden opgezet, toen het COA ontdekte dat statushouders wel erg lang in de opvang bleven. Er zijn nu 6 BRP-straten in ons land en de voordelen zijn groot: de asielprocedure verloopt efficiënter en de vergunninghouder kan sneller woonruimte zoeken.
 

“Bij het COA merkten we 2 jaar geleden dat de uitstroom uit opvangcentra van mensen met een verblijfsvergunning stagneerde. Deze statushouders vinden normaal na gemiddeld 3,5 maand een woning in een gemeente. Het duurde op dat moment tot 6 maanden. Een grote showstopper bleek het krijgen van een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is je toegangspoort tot integratie; zonder kun je niets.

Het proces bleek vooral heel inefficiënt: wat wij in de vreemdelingenketen al onderzocht hadden, deed de gemeente nog eens dunnetjes over voor het toekennen van een BSN. Dat komt omdat we in de Vreemdelingenwet wel registreren, maar heel anders dan gemeenten in de Basisregistratie Persoonsgegevens doen. We zijn in Ter Apel, gemeente Vlagtwedde, een pilot gestart. Simpel: de gemeente meteen aan het begin van het proces erbij betrekken. Zo kunnen we kennis en informatie delen, maar bovenal: zo konden wij gaan registreren conform het systeem van de gemeente. Het grote voordeel voor de statushouder is dat hij een BSN heeft op het moment dat hij zijn vergunning krijgt. Hij kan direct een woning zoeken en hoeft niet meer de gemeentelijke controlemolen in.

Gelijke
De BRP-straat heeft ook voor de overheid voordelen. Zo registreren we gelijk goed, waardoor de asielprocedure efficiënter verloopt. En we hebben de inschrijving op 6 plekken in het land geconcentreerd, waar het vroeger in elke gemeente apart gebeurde. Zo is ook de kennis en expertise over het correct inschrijven geconcentreerd. En dat komt de kwaliteit van de inschrijving weer ten goede.

Uit metingen blijkt dat we via BRP-straten 6 weken winst boeken voor de statushouders: zij vinden anderhalve maand sneller een woning dan 2 jaar geleden. In 2016 hebben we 22.000 inschrijvingen verwerkt, allemaal via BRP-straten. Met een wetswijziging, die per 1 juli 2017 ingaat, willen we elke asielzoeker via een BRP-straat inschrijven. Daarmee zorgen we ervoor dat in de hele asielketen een goede registratie plaatsvindt, conform gemeentelijke normen.

Uniek
Voor mij zit het unieke van de BRP-straten er in dat we als Rijksoverheid naast de professionals in het veld zijn gaan staan - en naast de gemeente. We zoeken de verbinding tussen beleid en de praktijk. En het mooiste is, de beweging is van onderop ontstaan. Er ging op de werkvloer iets mis. We hebben een oplossing gezocht. Daar is ons beleid op aangepast en uiteindelijk passen we de wet eropaan.

Migratie stopt niet bij het verlenen van een vergunning; na migratie volgt integratie. Behandel het ook zo. Op de werkvloer vinden we elkaar inmiddels blindelings, nu moeten we het ook op tactisch en strategisch niveau vastleggen.

‘Er ging op de werkvloer iets mis. We hebben een oplossing gezocht. Daar is ons beleid op aangepast en uiteindelijk passen we de wet eropaan’

Les
Ik vind deze casus een mooie les voor andere onderdelen en beleidsterreinen van VenJ: think out of the box. Kijk wat goed is voor de klant en pas je structuren daarop aan. Denk niet in oplossingen vanuit je structuur. Daarnaast is in mijn ogen een belangrijke les dat je niet bang moet zijn om buiten hokjes en over grenzen te kijken. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat staat voorop. Stap dus soms over je eigen schaduw heen. Het is een vorm van flexibiliteit die we binnen het ministerie nog wel wat beter kunnen ontwikkelen.”

Helga Stieber werkte bij het COA als beleidsregisseur en is momenteel gedetacheerd bij Platform Opnieuw Thuis als programmamanager. Meer informatie over de BRP straten leest u bij het thema processen op onze website

Bron: VenJ in beeld #4
Tekst: Sander Grip

 

 

 

13-04-2017