Remember Me

Opnieuw Thuis: geeft beeld rondom huisvesting van vergunninghouders

Per 16 juli 2017 heeft het Platform Opnieuw Thuis zijn werkzaamheden beëindigd en is als gevolg daarvan de website www.opnieuwthuis.nl veranderd.
Op deze website worden vanaf deze datum alleen nog de realisatiecijfers van de Nederlandse gemeenten op het gebied van de huisvesting van vergunninghouders vertoond. Alle overige content, zoals factsheets, handreikingen, goede voorbeelden etc. zijn verhuisd naar de website www.gemeentenvandetoekomst.nl De komende weken zal de content daar een definitieve plaats gaan krijgen.

Land in Beeld

Opnieuw Thuis maakt gebruik van cijfers die afkomstig zijn van het COA. Deze cijfers worden maandelijks opgesteld en bevatten de stand op de eerste dag van de maand. De hier gehanteerde cijfers zijn gebaseerd op de officieel bij het COA afgemelde vergunninghouders. Door administratieve vertraging kan er daardoor soms een verschil zijn met cijfers die individuele gemeenten hanteren.

Op deze interactieve landkaart ziet u hoever een gemeente is met de taakstelling van het huisvesten van vergunninghouders.

  • Goed op schema
  • Enigszins achter op schema
  • Achter op schema
10131
10131
bekijk gedetailleerde kaart